Capaciteit smartphone maar voor 45% gebruikt

Uit recente cijfers blijkt dat er in Nederland meer dan twee miljoen smartphones zijn verkocht in 2010. Voor 70% van die smartphone bezitters waren de functionaliteiten de reden om de telefoon aan te schaffen. Maar uit onderzoek van The Phone House blijkt dat maar liefst 55% van de functionaliteiten niet gebruikt worden. Reden voor de ongebruikte capaciteit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat niet alle smartphone eigenaren weten hoe bepaalde onderdelen op de telefoon geïnstalleerd moeten worden.

Ondanks dat de meeste Nederlanders gemiddeld zes maanden tot een jaar in het bezit zijn van hun smartphone weet nog lang niet iedereen hoe de telefoon goed ingesteld moet worden. Van het instellen en overzetten van gegevens vanaf de oude telefoon blijkt MMS’jes overzetten de meest lastige klus, 36% van de respondenten geeft aan dit niet te kunnen. Ook sms’jes overzetten (24%), muziek overzetten (18%), applicaties (Apps) downloaden (15%) en foto’s overzetten (14%) blijken pittig voor Nederlandse smartphone bezitters. Over het algemeen (74%) probeert men zelf de telefoon in te stellen maar Drentenaren laat dit meer dan gemiddeld aan een werknemer van de telecomzaak (27%), aan de kinderen of aan de partner over (beide 9%). Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe ouder men wordt, des te vaker wordt het instellen van de smartphone overgelaten aan de kinderen. Dat lijkt logisch, want de jongeren (16-24 jaar) die deelnamen aan het onderzoek gaven aan met bijna geen een instelling moeite te hebben. Een reden voor het niet volledig kunnen installeren van de smartphone zou te maken kunnen hebben met het feit dat niet iedereen de handleiding even grondig doorleest. Bijna de helft van de respondenten (49%) leest de handleiding maar gedeeltelijk en meer dan een vijfde leest de handleiding zelfs helemaal niet. Of de handleiding nu wel of niet gelezen wordt, het installeren van de smartphone kost de meeste mensen 15 tot 30 minuten (33%). Iets minder dan een derde doet er een half uur tot een uur over en bijna een vijfde doet er langer dan een uur over. Vrouwen vallen vaker in de laatste categorie. 23% van hen doet langer dan een uur over het instellen van de smartphone.