Meerderheid kan niet meer zonder tablet

Meer dan 2 op de 3 tabletbezitters kan zijn device niet meer missen. Dit is één van de uitkomsten uit het onderzoek van TabletGuide dat onder 537 bezoekers vragen stelde over tablets en mobiele abonnementen. Het onderzoek werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de huidige tabletmarkt en de wensen van de consument voor de toekomst.

Tablet prijzen 80% van de ondervraagden vindt high-end tablets op dit moment te duur. Ze zijn bereid 400 euro te besteden aan een tablet. Ter vergelijking: het instapmodel van de Apple iPad 2 kost 479 euro. De overige 20% van de ondervraagden geeft aan de tabletprijzen precies goed te vinden. Geen enkele ondervraagde vindt de prijzen momenteel te laag. 3G 62% van de tabletbezitters maakt geen gebruik van de 3G functionaliteit, terwijl hun tablet dit wel ondersteunt. Dit is opvallend, omdat de tablets met 3G ondersteuning aanzienlijk duurder zijn bij aanschaf. Ondanks deze meerprijs kiest de meerderheid van de kopers er vervolgens voor de 3G functie niet te activeren. Tethering 28% van de tabletbezitters geeft aan wel eens gebruik te maken van ‘tethering’, waarbij de 3G verbinding van de smartphone wordt gedeeld met de tablet. Bij veel abonnementsvormen is dit in strijd met de voorwaarden. Onmisbaar 68% van de tabletbezitters geeft aan de tablet niet meer te kunnen missen. Zij gebruiken hun tablet dan ook gemiddeld 2,7 uur per dag. Daarnaast geven zij aan dat het gebruik van een tablet het laptopgebruik met ruim 2,3 uur per dag heeft teruggedrongen. Tevredenheid De meerderheid van de tabletbezitters is tevreden met hun huidige tablet. 83% is niet van plan de tablet op korte termijn te vervangen. De overige 17% is dat wel van plan en van die groep gaat 82% dat binnen een half jaar doen. Meer resultaten Lees voor meer resultaten het Tablet Onderzoek 2011 op TabletGuide.