Sms-gedragscode per 1 maart aangescherpt

De sms-gedragscode wordt per 1 maart aangescherpt om de pakkans te vergroten voor makers van misleidende reclame en voor overtreders van de code. Dit is besloten door de deelnemers aan de stichting SMS-gedragscode in overleg met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

In de aangepaste sms-gedragscode is opgenomen dat een speciaal loket pro-actief internet, televisie, radio en dagbladen gaat monitoren. Overtreders van de code worden rechtstreeks aangesproken door het loket. De boetes worden per 1 maart verhoogd naar €100.000,-. Daarnaast moet het aanmelden voor sms-diensten transparanter worden. Aanbieders van sms-diensten worden verplicht aan het begin van een sms-bericht te vermelden dat het gaat om een abonnement. Ook moet vermeld worden wat het tarief van de dienst is. Het afmelden van een sms-dienst wordt vereenvoudigd. Vanaf maart is het versturen van ‘STOP’ of ‘UIT’ naar de sms-dienst als voldoende voor een afmelding. Staatssecretaris Heemskerk ondersteunt de aangescherpte sms-code met wetgeving. “Met deze acties moet er een einde komen aan de vele klachten over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Vooral jongeren en andere kwetsbare groepen zijn hiervan maar al te vaak de dupe”, aldus de staatssecretaris. Naast het aanscherpen van de gedragscode wordt ook gewerkt aan het aanpassen van de reclamecode voor sms-diensten. Ook wil de stichting meer voorlichting aan kinderen over het gebruik van sms-diensten.