70% misleidende sites voor sms-diensten aangepast

70 procent van de websites waar misleidende reclame op stond voor ringtones, wallpapers en andere sms-diensten is aangepast. Dit naar aanleiding van een Europees offensief tegen dergelijke sites. Voor Nederland nam de Consumentenautoriteit deel aan het onderzoek.

De grootste problemen die naar voren kwamen waren onduidelijkheid over de kosten van de dienst, misleidende informatie over de kosten en onvolledige informatie over de aanbieder van de dienst.70 procent van de misleidende websites is na twee jaar offensief aangepast. Naar een deel van de websites loopt nog een onderzoek. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken is blij met de strenge aanpak. “Er moet stevig worden opgetreden tegen malafide sms-aanbieders. Er werden al diverse boetes opgelegd in Nederland. De Consumentenautoriteit en de OPTA zullen de komende periode ook scherp blijven toezien op eventuele malafide praktijken. Daarnaast ben ik bezig om de bestaande zelfregulering rond sms-diensten tegen het licht te houden door middel van de sms-gedragscode. Die moet echt scherper om kwetsbare groepen zoals kinderen te beschermen.” Deze sms-gedragscode moet er onder andere voor zorgen dat consumenten niet meer via enquetes of spelletjes aan een ringtoneabonnement vast komen te zitten. Als dit wel gebeurt, moeten consumenten snel hun geld terugkrijgen. Partijen die de regels stelselmatig overtreden moeten volgens de website van het Ministerie van Economische Zaken sneller kunnen worden uitgesloten. Europese samenwerking is volgens Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit noodzakelijk. “Veel aanbieders werken grensoverschrijdend. Daarom moeten de toezichthouders ook over de grenzen heen samenwerken.”