Strengere naleving leeftijdsgrens voor films en games

De leeftijdsgrens voor films en games moet strenger worden nageleefd. Woensdag 28 oktober tekenen minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en directeuren van bioscopen, videotheken en winkels hiervoor een overeenkomst. Uit eerder onderzoek bleek dat de naleving van de leeftijdsgrens onvoldoende is.

Kijkwijzer geeft leeftijdsadviezen voor films om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan schadelijke beelden. Het logo van Kijkwijzer geeft aan of een film geschikt is voor kinderen vanaf 6, 9, 12 of 16 jaar of kan worden gekeken door alle leeftijden. Voor games geldt eenzelfde soort onderverdeling. Dit wordt geregeld door het internationale PEGI-systeem. Er zijn computerspellen geschikt voor 3, 7, 12, 16 en 18 jaar en ouder. Uit eerder onderzoek bleek volgens Novum dat deze leeftijdsadviezen onvoldoende werden nageleefd. Slechts een derde van de bedrijven zou hebben geweigerd een film met een leeftijdsadvies vanaf 16 jaar aan een elfjarige mee te geven of te tonen. De naleving van deze leeftijdsgrens zou nog lager zijn wanneer er een kind van 15 jaar aan de balie staat. De overeenkomst die 28 oktober wordt getekend moet er vooral voor zorgen dat bioscopen, videotheken en winkels de leeftijdsgrenzen van 12 en 16 jaar strenger naleven. Naast het tekenen van een overeenkomst start een nieuwe campagne om ouders te informeren over hoe zij hun kinderen kunnen beschermen tegen schadelijke beelden. De voorlichtingscampagne krijgt de titel: ‘Te jong? Dan moeten we nee verkopen’.